Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr GWE/15 6 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Analiza jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Rzeszowie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: opolski oraz nidzicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich „OSIECZNICA” Sp. z o.o., Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych „DOLPAKART” S.A., Zakłady Mebli Giętych „FAMEG” S.A., Life+ Sp. z o.o. Salony Medyczne, DEXTEL Spółka z o.o. s.k , Firma Produkcyjno Handlowa Sunday Ltd. Grzegorz Niedziela , ALSTOM Power Sp. z o.o., DYWILAN , GTW Media , Mobileformats sp. z o.o., POLCOLORIT , TL Systems Tomasz Ławniczak, DESIMO Marek Szołdrowski, Vlta –Derm W. Karasiuk i M. Karasiuk Spółka Jawna, Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.