Granty Europejskie na kursy zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Infrastrukturalny” do ostatniego etapu dostały się tu wymienione wnioski:

 • zbudowanie cyfrowej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – szkolenia handlowe
 • zbudowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – szkolenia HR
 • Szkolenia Dla Pracowników – warsztaty z delegowania
 • wypracowanie platformy internetowej do realizacji innowacyjnych usług multimedialnych dla użytkowników urządzeń mobilnych – warsztaty firmowe
 • stworzenie portalu społecznościowego fidbekpl służącego zwiększaniu samoświadomości i samooceny poprzez informację zwrotną od innych osób – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – treningi z przywództwa
 • stworzenie wortalu zdalnego ELIVE skupiającego społeczności poszczególnych klubów, restauracji i dyskotek – treningi z asertywności
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – warsztaty z komunikacji
 • wzmocnienie udziału przychodów z importu w firmie PPHU ,,Patric” PATRYCJA WRÓBLEWSKA – szkolenia z zarządzania czasem
 • „innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – szkolenia HR
 • certyfikacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – warsztaty sprzedażowe
 • Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska – szkolenia biznesowe
 • Biuro realizacji projektów modułów optocyfrowych z wykorzystaniem e-technik – szkolenia HR
 • Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej – treningi z przywództwa
 • Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) – warsztaty menedżerskie
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych – szkolenia z komunikacji
 • E-INFRA pakiet e-usług dla menadżera, pracownika i kontrahenta zintegrowany z informatycznym modelem zarządzania przedsiębiorstwem – warsztaty z zarządzania projektem