Gry strategiczne – zagadnienia do egzaminu


Ogłaszamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne zezwala się na poniższe książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa komunikacyjna – „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania” i „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego””
  • zabawa strategiczna – „Fotografia jako źródło historyczne i odzwierdlenie rzeczywistości społecznej” i „Opisy egzotycznych krain w literaturze polskiego baroku (dostępnych przykładach)”
  • symulacja decyzyjna – „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985” i Symulacje i „Marketingowa kreacja kobiety”
  • symulacja strategiczna : „Słownictwo handlowe ” i „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski”
  • zabawa słownikowa : „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego” i „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego”
  • symulacja strategiczna – „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie” oraz „Język środowiskowy wojskowych”
  • symulacja lingwistyczna : „Mowa ciała jako narzędzie we współczesnej komunikacji perswazyjnej” i „Język środowiskowy wojskowych”
  • symulacja edukacyjna – „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat” oraz „Unia Europejska jako próba zjednoczenia Europy. Idea a rzeczywistość”
  • symulacja kreatywna : „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie”” oraz „Obraz kobiety w prasie katolickiej na studium przypadku miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009”