Ćwiczenia kreatywne – materiały do egzaminu


Ogłaszamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Eksperymentalne rekomenduje się tu przedstawione tezy do zaliczenia:

  • zabawa językowa – „Wizerunek mężczyzny w reklamie” oraz „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne”
  • symulacja kreatywna : „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” i „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu”
  • zabawa lingwistyczna – „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki” oraz Gry Strategiczne i „Zamek w Kórniku jako ośrodek narodowej tożsamości”
  • gra kreatywna : „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej” i „Promocja miasta Gniezno przez sport”
  • gra edukacyjna : „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów” oraz „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii”
  • gra słownikowa : „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży” i „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei”
  • zabawa biznesowa : „Ikony popkultury w kulturze masowej” oraz „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni”
  • zabawa menedżerska : „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury” i „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie (rozważanie na przykładzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku)”
  • symulacja biznesowa : „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” i „Realizacja programu kulturalnego galeria regionalna (na przykladzie Dużej Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie)”