Gry biznesowe – tezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne proponuje się nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • gra zespołowa – „Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego na łamach prasy wielkopolskiej” oraz „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko”
  • zabawa kreatywna : „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” i „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany”
  • symulacja edukacyjna : „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne” i Gry Menedżerskie oraz „Słownik gwary przestępczej”
  • zabawa edukacyjna – „Rola internetu w komunikacji społecznej” oraz „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku”
  • zabawa komunikacyjna – „Dworek Zdziechowski w Słaboszewku kolo Mogilna 1922-1939. Historie Rodu i Genius loci” i „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • gra zespołowa : „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” oraz „Propaganda medialna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na modelu Polski i Niemiec”
  • zabawa menedżerska : „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych” i „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia”
  • zabawa zespołowa : „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach” i „Reklama i public relations na przykładzie działalności sieci Hoteli Pietrak”
  • gra komunikacyjna – „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny” oraz „Dni mroźne w Siedlcach i ich zależność od strefowej cyrkulacji atmosferycznej (1966-1998)”