Oceny – szkolenia z zarządzania – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej projektów w ramach dotacji Fińskiego Grantu Szkoleniowego:

  • A5/G/MAZOWIECKIE-, Innowacyjny system produkcji, do innowacyjnych produktów D z wykorzystaniem techniki druku UV w branży meblarskiej., ,,TELMA” Józef Telęga, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje Piotr Tymochowicz – to on szkolił Leppera.
  • G1/L/POMORSKIE-, ekonomizacja innowacji w firmie poprzez zakup nowoczesnego parku maszykompleksowego. , „GLOB-GUM s.c” Norbert Kops , Mariusz Rybka, Krzysztof Burek, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Tymochowicz. Zalecane w firmie Certes
  • A8/C/OPOLSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek nowych innowacyjnych wyrobów – pustaków ceramicznych szansą na dynamiczny rozwój firmy. , ‚KERAM’ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku przyznano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Instytut Rozwoju Biznesu
  • F6/D/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Produkcja odlewów dla potrzeb jubilerstwa i medycyny z zastosowaniem innowacyjnej metody odlewania precyzyjnego z odgazowaniem formy odlewniczej oraz z wykorzystaniem podwójnego ramienia wahadłowego , PROFILEX JERZY MALICKI, Dla tego projektu ogłoszono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Santorski. Zalecane w fundacji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • –5/B/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Rozwój potencjału konkurencyjności i innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej w oparciu o nabyte urządzenia i oprogramowanie., Pagomet , Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Schenk Institute
  • G9/N/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjna technologia procesu wytwarzania chłodu, ciepła i energii elektrycznej zastosowana do produkcji piwa w nowo utworzonym lokalnym mini browarze piwnym w Jaworznie, BURY ROBERT AGENCJA REKLAMOWA ” TEXT- ART”, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce ODiTK
  • 9/L/MAŁOPOLSKIE-, wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej., HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Kudła. Zalecane w fundacji Training Partners
  • 5/H/ŁÓDZKIE-, Rozwój Pracowni Kreatywnej poprzez ekonomizacja nowej generacji wag pasiecznych GSM., Pracownia Kreatywna Agata Penczek, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Brainstorm