Subwencje na warsztaty HR


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Program Strukturalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono poniższe aplikacje:

 • wypracowanie mobilnej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – warsztaty zamkniete
 • stworzenie nowej e-usługi pod postacią modernizacyjnej platformy aukcyjnej – treningi miekkie
 • Certyfikowane Konferencje Dla Reprezentantów Sprzedaży Na Śląsku – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie portalu portroaylpl o tematyce żeglarstwa o unikatowych funkcjonalnościach – treningi z konfliktów
 • stworzenie serwisu eksperckiego z oprogramowaniem analitycznym dla finansistów – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie uniwersalnego modelu do raportowania i rozliczania prac w terenie – treningi z przywództwa
 • przyrost przewagi konkurencyjnej firmy LANDSBERG dzięki wzornictwu użytkowemu – treningi miekkie
 • usprawniającego procesy biznesowe – treningi handlowe
 • „sporządzenie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” – treningi z zarządzania czasem
 • Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – szkolenia z delegowania
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i uruchomienie innowacyjnych procedury produkcji świec – warsztaty z zarządzania projektem
 • BreastLife – szkolenia z konfliktów
 • Centrum innowacyjnych Materiałów i technologii – treningi z przywództwa
 • Doradztwo dla Korbank sp z oo w drodze na New Connect – treningi z zarządzania projektem
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – treningi z delegowania
 • e-grant broker finanse dla systemów – szkolenia z przywództwa