Ćwiczenia szkoleniowe – problematyka do pracy dyplomowej


Informujemy iż na programie Organizacja Szkoleń i Gry Eksperymentalne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście książki do egzaminu:

  • gra biznesowa – „Fenomen kulturowy tańca (w kręgu obserwowanych zagadnień)” oraz „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • zabawa biznesowa : „Kobieta za zasłoną chusty. Tradycja, symbol, dyskryminacja” oraz „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”
  • symulacja biznesowa : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” oraz Symulacje i „Obraz Ameryki w kinie europejskim i amerykańskim”
  • zabawa słownikowa – „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” i „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku”
  • zabawa lingwistyczna : „Fotografia jako źródło historyczne i odzwierdlenie rzeczywistości społecznej” oraz „Facebook jako narzędzie marketingu społecznościowego firm”
  • zabawa kreatywna : „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego” oraz „Walory krajoznawcze stanu Bolivar (Wenezuela)”
  • zabawa językowa – „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej” oraz „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
  • gra komunikacyjna – „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej” oraz „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego”
  • symulacja językowa – „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego” i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”