Oceny – firmy szkoleniowe z kreatywności – Ośrodek Treningu

Baza przesłanych wniosków w ramach grantów Holenderskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • A4/M/POMORSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacji i wzmocnienie konkurencyjności INMETAL Ryszard Wołoszczuk poprzez zastosowanie oprogramowania maszyn CNC – INVENTOR CAM przeznaczonego do komputerowego wspomagania projektowania i modelowania obrabianych numerycznie modeli przestrzennych D oraz siedmioosiowego systemu pomiarowego z zabudowanym liniowym skanerem w technologii niebieskiego światła laserowego.”, INMETAL RYSZARD WOŁOSZCZUK, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Proponowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • H7/F/DOLNOŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii produkcji bibułek papierosowych na skalę przemysłową., Emburn tobacco S.C. Dariusz Łączek, Iwona Łączek, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess
  • 9/L/KUJAWSKO POMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie zintegrowanego systemu podtrzymującego właściwości produktów, dostosowanego do linii produkcyjnej, „RYTM-L” SA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Homo Creatore
  • G4/B/PODLASKIE-, Innowacyjny, mobilny system klimatyczny pobudzający naturalne mechanizmy przystosowawcze żywych organizmów., „WICHARY TECHNOLOGIES” , Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Mindlab
  • 0/L/ŚLĄSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnych usług szkoleniowych w zakresie rozwoju oprogramowania systemów automatyki i robotyki w trybach wirtualnym i rzeczywistym do oferty szkoleniowej , EMT-SYSTEMS , Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia w fundacji GFKM
  • C8/M/PODLASKIE-, procesowa umożliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej , „KRAJ” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Skała. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Profess
  • 7/G/PODKARPACKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej., HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Avenhansen