W jakiej sytuacji przychodzi czas na to, żeby się przekwalifikować.

W miejscu pracy duża część z nas spędza sporą część swojego życia, licznych przypadkach może to nawet być do kilkunastu na dzień. Z takich też powodów to, jak się tam czujemy odbija się w dużym stopniu na pozostałych sprawach, wykorzystaniu wolnego czasu czy relacjach z najbliższymi. Ciągły stres i napięcie mogą bardzo negatywnie wpłynąć także na stan zdrowia danej osoby.
W momencie gdy trudno już zapanować nad wszystkim, to może najwyższa pora zastanowić się nad zmianami, czasami trzeba wręcz podjąć takie ryzyko. Przede wszystkim należy wiedzieć, czy kłopoty sprawia szef, u którego się jest zatrudnionym, czy jednak co wykonuje się w pracy. W pierwszym przypadku można powiedzieć o toksycznym pracodawcy, i to u niego właśnie nie odpowiadają warunki na jakich się jest zatrudnionym, zakres obowiązków czy wynagrodzenie.
Natomiast jeśli ktoś bez względu na warunki, w jakich pracuje nie potrafi się cieszyć z tego, czym się ma zajmować, to wtedy będzie się miało do czynienia z toksycznym zawodem. W takiej sytuacji przestaje się dostrzegać jakiekolwiek pozytywy, może zacząć brakować motywacji do dalszego rozwoju i sterowania swoją karierą zawodową.
W pierwszym przypadku najczęściej wystarczy zmiana pracodawcy, żeby sytuacja uległa poprawie. Drugi przypadek przeważnie się wiąże ze zmianą zawodu, co wcale nie oznacza, że zaczyna się wszystko od początku, a zdobyte umiejętności przestają być potrzebne. Niejednokrotnie właśnie wcześniejsze doświadczenia mogą się bardzo przydać w wykonywaniu nowego zawodu.
Obawę sporej liczby osób będzie zapewne budził czas, jaki będzie potrzebny do kompleksowego zmienienia swojego zawodu. Tu nie ma dokładnie określonych zasad, dużo będzie bowiem zależało od tego, co się będzie chciało dalej w życiu robić. W specjalistycznych zawodach może być nawet potrzebne parę lat aby osiągnąć biegłość, ale w licznych przypadkach wystarczy kilka miesięcy.
Istotną rzeczą będzie także to, kto może służyć pomocą w ustaleniu swojej zawodowej przyszłości, czy samemu się tym zająć, czy skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Można zastanowić się nad spotkaniem z doradcą zawodowym, często również na terenie urzędów pracy uzyskać można możliwość skorzystania z pomocy.