Scenki strategiczne – wytyczne do egzaminu


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe zezwala się na poniższe tezy do pracy dyplomowej:

  • gra decyzyjna – „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych” oraz „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku”
  • symulacja edukacyjna – „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” oraz „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków”
  • zabawa lingwistyczna : „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” i Gry Biznesowe oraz „Internet a sukces w nauce”
  • symulacja językowa : „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Kontrola na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania” oraz „Doping w sporcie”
  • gra kreatywna – „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej” oraz „Polsko-ukraińskie miejsca pamięci na drodze ku pojednaniu. Detekcja na podstawie seminariów historycznych Polska-Ukraina: trudne pytania”
  • zabawa zespołowa – „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na przykładzie postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera” oraz „Terroryzm międzynarodowy i metody jego zwalczania”
  • symulacja językowa – „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej” i „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny””
  • zabawa decyzyjna : „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej” i „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny”
  • symulacja zespołowa – „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu” oraz „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków”