Pomoc pieniężna na szkolenia zamknięte


Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Mazowiecki Program Strukturalny” do trzeciego etapu dopuszczono niżej wymienione projekty:

 • stworzenie elektronicznego serwisu zautomatyzowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem postaci ratingu siły finansowej – treningi z komunikacji
 • stworzenie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – warsztaty z kreatywności
 • Kursy Dla Liderów W Tarnowie – szkolenia ze stresu
 • stworzenie przyszlościowej infrastruktury informatycznej umożliwiającej bezobsługowe przetwarzanie i wymianę zasobów pomiędzy użytkownikami modelowego projektu – szkolenia miekkie
 • wypracowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia firmowe
 • wypracowanie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – szkolenia z asertywności
 • zbudowanie uniwersalnego modelu rezerwacji i rejestracji – treningi firmowe
 • wzrost konkurencyjności firmy Dental-S poprzez wdrożenie wzorów użytkowych urządzeń medycznych – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie innowacyjności spółki InLand poprzez sporządzenie aplikacji do zarzadzania dokumentami – szkolenia ze stresu
 • „Internet szansą wszechstronnego dynamizacji mieszkańców Gminy Błonie” – warsztaty pracownicze
 • optymalizacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia z asertywności
 • BAKS EXPORT 2009 – warsztaty biznesowe
 • Budowa bioelektrowni w miejscowości Uhnin (gm Dębowa Kłoda, woj lubelskie) – szkolenia handlowe
 • Centrum Obliczeniowe CFD – skok technologiczny metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – warsztaty ze stresu
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – warsztaty pracownicze
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w 2010 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka – szkolenia sprzedażowe
 • e-gabinet – wypracowanie elektronicznego serwisu technologicznej obsługi gabinetów stomatologicznych i rejestracji klientów – szkolenia z zarządzania czasem