Symulacje kreatywne – założenia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Doświadczalne dopuszczamy poniższe zagadnienia do egzaminu:

  • gra edukacyjna – „Rozumienie pojęcia mobbing” i „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy”
  • symulacja edukacyjna – „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi” oraz „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce”
  • gra menedżerska : „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego”
  • symulacja strategiczna – „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój” oraz „Dzieło Alberta Camusa. Filozoficzne interpretacje życia”
  • zabawa strategiczna – „Anglicyzm w prasie kobiecej na modelu „Twojego Stylu”, „Gali”, „Cosmopolitan”, „Elie”” oraz „Społeczeństwo internetowe poprzez blog”
  • symulacja lingwistyczna : „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi” oraz „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”
  • symulacja językowa : „Susze w Polsce” i „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych”
  • gra edukacyjna : „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ” i „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”
  • zabawa biznesowa – „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa” i „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech”