Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. W czasie zwolnienia lekarskiego taka osoba nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten czas odpowiednie wynagrodzenie. Przy określonej liczby dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a następnie taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ważna jest prewencja, z takich też powodów w tego typu działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie skorzystać będą mogli poza tym z licznych narzędzi, pozwalających zbadać zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Tym sposobem będzie można zacząć właściwe działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Ocenia się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest skutkiem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje powiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się także odbijać na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.