Scenki strategiczne – hipotezy do zaliczenia


Zawiadamiamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Umiejętnościowe akceptuje się prezentowane na niniejszej liście opracowania do pracy dyplomowej:

  • gra słownikowa : „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Synteza porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • zabawa zespołowa : „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na danych źródłowych z anonsów towarzyskich” i „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych”
  • gra strategiczna – „Rozmowa z komputerem, – czyli komunikacja interpersonalna na czatach” oraz Symulacje Napisane Dla Kierowników Projektów oraz „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju „Własny pokój” Virginii Woolf”
  • symulacja zespołowa : „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” oraz „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej”
  • symulacja zespołowa : „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym” oraz „Fotometeory i ich charakterystyka”
  • zabawa lingwistyczna : „RRL w autobiografiach” i „Kulturowy wizerunek kobiet w ocenianych mediach współczesnych”
  • gra językowa – „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa” i „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli”
  • gra strategiczna : „Wplyw Karpat na warunki pogodowe terenów przyległych (Polska i Słowacja)” i „Polki w przestrzeni publicznej”
  • gra menedżerska : „Klasztory prawosławne w Polsce” i „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na danych źródłowych z dostępnych tytułów”