Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Trenerskie

Informacja – zaliczenie – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów Biznesu:

Rolą trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przygotowanie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia powinien stać się temat ekonomiczne szkolenia z panowania nad stresem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Asertywność menedżera – inspirujące warsztaty praktyczne
 • Mobilny handlowiec
 • Warsztat rozwoju przywództwa i umiejętności menedżerskich
 • Techniki perswazji w sprzedaży


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ W BRZOSTKU
 • KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
 • FUNDACJA POMOCY BLIŹNIEMU „CREDO”
 • FUNDACJA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
 • WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE OKRĘGU ZIELONA GÓRA
 • STOWARZYSZENIE „ZDROWIE” – NA RZECZ SZPITALA W KĘPNIE
 • „SPINACZ” – STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB SPRAWNYCH INACZEJ PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE WOLNA SZKOŁA WALDORFSKA
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ
 • KLUB SPORTOWY „OSIR”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁYNÓW
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • FUNDACJA „INSTYTUT DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH”
 • WARMIŃSKO-MAZURSKA FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO