Gry integracyjne

Oto lista moich symulacji biznesowych, jakie Państwo mogą dzierżawić ode mnie w formule czasowej certyfikacji:

– Różowe pracowniczki i kremowi kasjerzy – kilkuminutowa interaktywna internetowa symulacja menedżerska dotycząca mapy społecznej typologii ról w grupie
– Niebezpieczna niespodzianka – wielorundowa pasjonująca korespondencyjna symulacja menedżerska na temat zarządzania ryzykiem
– Piłkarskie zawody orłów i rekinów – półdniowa interaktywna wirtualna symulacja strategiczna na temat komunikacji i współpracy
– Sekretni przedstawiciele na dworze Kajka i Kokosza – półdniowa podstawowa korespondencyjna gra menedżerska dotycząca pracy działu handlowego
– Kilka talarów z fabryki klocków Lego – dwudniowa prosta internetowa zabawa biznesowa na temat wdrażania innowacji na bazie idei KAIZEN.