Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatni okres czasu to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło 8,2 procenta, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością sytuacja tego typu występuje w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak dość podobna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz i dla naszej gospodarki, którą może rozruszać wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii licznych osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo wykorzystywania wielu urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie będą powodowały wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.