Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością tego typu sytuacja występuje w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz i dla naszej gospodarki, jaką będzie rozruszał wzrost pensji. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w roku 2017 liczba ludzi bez stałej pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo tez licznych osób, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo wykorzystywania dużej liczby urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.