Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie. Do określonej liczby dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a następnie obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami niezwykle istota jest prewencja, z takich też powodów w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą oszacować wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zacząć właściwe działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z występujących najczęściej przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że blisko sześćdziesiąt procent lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Może spowodować rosnące problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną bardziej poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą nawet, ile negatywnych skutków będzie dla nich niosło stresujące życie. Skutki tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.